مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Rinnovo Certificati di Firma -

Certificato di sottoscrizione e autenticazione

Rinnovo validità 3 anni.


30.00 € به صورت یک بار
Marche Temporali -
Le marche temporali consentono di attribuire una data e ora, certe a un documento informatico.

La data e l'ora, contenute nelle marchi temporali di Namirial S.p.A. , sono legalmente opponibili a terzi.

La marca temporale e' l'evidenza informatica rilasciata da un servizio di marcatura temporale; in pratica fornisce la prova dell'esistenza di un documento al momento della generazione della marca temporale stessa.


شروع از 50.00 € به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.234.244.181) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution