مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Pratica Telematica CCIAA Comunicazione PEC -
Trasmissione telematica
COMUNICA CCIAA
Iscrizione/Variazione Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata)


20.00 € به صورت یک بار
Pratica Telematica CCIAA Ditte Individuali -
Trasmissione telematica
COMUNICA CCIAA - Agenzia Entrate
INPS - ALTRI ENTI
PRATICHE DITTE INDIVIDUALI


60.00 € به صورت یک بار
Pratica Telematica Comunica CCIAA Società di Capitali -
Compilazione ed Inoltro pratica Comunica al RI/AdE/INPS/SUAP/AltriEnti

PRATICHE SOCIETA'


80.00 € به صورت یک بار
Pratica Telematica Deposito Bilancio CCIAA Società -
Trasmissione telematica
Deposito Bilancio XBLR

PRATICHE SOCIETA'


70.00 € به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (44.197.231.211) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution