مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
UPS 850VA (9 موجود است) -
LINE INTERACTIVE UPS 850 VA / 480 W DURANTE

- Eccellente microprocessore di controllo che garantisce un'elevata affidabilità
- Stabilizzatore di tensione (AVR=Automatic Voltage Regulator)
- Ripartenza automatica in seguito a ripristino della corrente alternata
- Onda sinusoidale simulata
- Caricamento batterie anche in modalità "Spento"
Scheda Tecnica

69.90 € به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (44.197.231.211) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution